En perfekt Green med Larvemester

Insektlarver på golfbanens Green er et stort problem. Larverne gnaver på rødder, skud og blade af græsplanterne, hvilket kan ødelægge små eller store arealer. Råger og andre kragefugles søgen efter larverne gør problemet endnu mere synligt.

DH Larvemester er et 100% naturligt jordforbedringsmiddel til græsarealer med larver. DH Larvemester tilfører græsset næring og fjerner insektlarver fra Green og andre berørte græsarealer. Græsset tilføres myriader af biologisk aktivitet, der styrker græsset og øger dets immunforsvar.


Se vores sortiment af Rotorklippere, Zero -Turn maskiner og Professionelt værktøj!

Alle vores produkter er på el med høj ydeevne og effektivitet!

Se vores sortiment

Eldrevet Rotorklipper

Energieffektiv – Ingen Olie Spild – Lav Vedligeholdelse – Lavt Støjniveau – Høj Produktivitet – God Spredning!