Græsplejestrategi

3 sikre skridt til det perfekte græs

Vores græsplejestrategi er udviklet på baggrund af mere end 40 års specialisterfaring
og sikrer, at græsarealer får en særlig høj slidstyrke og tæthed.

Strategiens 3 trin:

1. Tilstandsrapport

Få overblik over plænens aktuelle tilstand og forbedringspotentiale
Tilstandsrapporten tilbydes separat og udgør fundamentet for
den videre græsplejestrategi. I vores laboratorium fastslår vi næringsindholdet og konsistensen i jordprøver fra arealet. Vi analyserer jordprøverne ud fra makro- og mikronæringsstoffer i vækstlaget, målt i ppm – parts per million.

2. Græspleje strategi

En græsplejestrategi sikrer, at plænen over tid udvikles til den
optimale kvalitet, hvad angår vækstlag, sundhed, tæthed,
jævnhed og dræn. Græsplejestrategien bygger på tilstandsrapporten og indeholder:

• Risikoprofil
• Målsætning
• Definition af fokusområder, der kræver indsatser.
• Handlingsplan for hvert fokusområde, herunder gødskning, dræn mv

Græsplejestrategien kan følges op af et detaljeret tilbud på omkostningen ved at implementere strategien.

3. Vedligeholdelsesplan

DH Muld tilbyder en vedligeholdelsesplan, der kan omfatte aktiviteter som fx.
gødskning, vertikalskæring, vertidræning, dybdevertikalskæring, topdressing, topskæring samt græsslåning.


Se vores sortiment af Rotorklippere, Zero -Turn maskiner og Professionelt værktøj!

Alle vores produkter er på el med høj ydeevne og effektivitet!

Se vores sortiment

Eldrevet Rotorklipper

Energieffektiv – Ingen Olie Spild – Lav Vedligeholdelse – Lavt Støjniveau – Høj Produktivitet – God Spredning!