44 66 44 36 dhmuld@dhmuld.dk

Sportsanlæg og grønne områder

 

DH Muld har som markedsleder indenfor professional græspleje gennem 40 år specialiseret sig i vedligehold af sportsanlæg og grønne områder.

Som specialister arbejder vi med græspleje på alle niveauer: fra nyetablering til renovering og vedligehold. Rådgivning er en vigtig del af vores arbejde, så hvad enten der er tale om nyetableringer eller eksisterende anlæg kan vi hjælpe. 

Etablering af nye anlæg og boldbaner

DH MULD tilbyder anlæg af og dræning af boldbaner.

Ved nyanlæggelse af boldbaner står DH Muld for alt fra grov afretning med laserstyret grader til den sidste græsklipning før afleveringsforretningen.

Vores Original StoneBurrier præparerer vækstlaget på den nyanlagte bane, således at krummestrukturen opretholdes. Græsfrøene sås i samme arbejdsgang som jordbearbejdningen, for at minimere komprimeringen.