44 66 44 36 dhmuld@dhmuld.dk

Professionel græspleje

DH Muld er ikke blot specialister i professionel græspleje. Vi er også totalleverandører. Vores ydelser rummer alt fra daglig vedligehold, renovering af eksisterende baner og rådgivning til anlæg af nye boldbaner og anlæg.

Vi analyserer græsset nøje og anbefaler en græsplejestrategi, der indeholder:

  • Analyse (tilstandsrapport)
  • Planlægning (målsætning, fokusområder)
  • Gennemførelse (handleplan)
  • Kontrol (vedligehold)

Græsplejestrategi

3 sikre skridt til det perfekte græs

Vores græsplejestrategi er udviklet på baggrund af mere end 40 års specialisterfaring
og sikrer, at græsarealer får en særlig høj slidstyrke og tæthed.

Strategiens 3 trin:

1. Tilstandsrapport

Få overblik over plænens aktuelle tilstand og forbedringspotentiale
Tilstandsrapporten tilbydes separat og udgør fundamentet for
den videre græsplejestrategi. I vores laboratorium fastslår vi næringsindholdet og konsistensen i jordprøver fra arealet. Vi analyserer jordprøverne ud fra makro- og mikronæringsstoffer i vækstlaget, målt i ppm – parts per million.

2. Græspleje strategi

En græsplejestrategi sikrer, at plænen over tid udvikles til den
optimale kvalitet, hvad angår vækstlag, sundhed, tæthed,
jævnhed og dræn. Græsplejestrategien bygger på tilstandsrapporten og indeholder:

• Risikoprofil
• Målsætning
• Definition af fokusområder, der kræver indsatser.
• Handlingsplan for hvert fokusområde, herunder gødskning, dræn mv

Græsplejestrategien kan følges op af et detaljeret tilbud på omkostningen ved at implementere strategien.

3. Vedligeholdelsesplan

DH Muld tilbyder en vedligeholdelsesplan, der kan omfatte aktiviteter som fx.
gødskning, vertikalskæring, vertidræning, dybdevertikalskæring, topdressing, topskæring samt græsslåning.