44 66 44 36 dhmuld@dhmuld.dk

Pleje af Golfbaner

DH Muld samarbejder med golfbanens greenkeeper og bistår med rådgivning, sparring og operationelle tiltag som f.eks dræning og larveskud på green.

Dræning af golfbaner

Pleje af en vandlidende bane, kan blive en dyr og tidskrævende opgave for det plejende personale. En boldbane er ikke bedre end drænes tilstand.

DH Muld udfører som de eneste på Sjælland, primær dræning efter anerkendte engelske drænprincipper med møllehjulsskærer, opsamling af muld samt nedlægning af dræn i samme proces. Drænene bliver nedlagt efter en laserkontrolleret styring, der sikrer nøjagtig fald på drænene minimale sætningsskader. Banen kan være spilleklar dagen efter endt dræning.

Sekundær dræning

Nogle golfbaner kræver mere end blot nye dræn, for at få en tør bane. Dette kan skyldes jordbundsforhold og forkert krummestruktur. En løsning kan være sekundærdræning. Denne proces skærer slidser på tværs af de primære dræn, samtidig med der bliver tilført Keratag drænmateriale i 28 cm dybde samt evt en drænslange på 2,5 cm.

En perfekt Green med Larvemester

Professionel rådgivning og udførsel

Insektlarver på golfbanens Green er et stort problem. Larverne gnaver på rødder, skud og blade af græsplanterne, hvilket kan ødelægge små eller store arealer. Råger og andre kragefugles søgen efter larverne gør problemet endnu mere synligt.

DH Larvemester er et 100% naturligt jordforbedringsmiddel til græsarealer med larver. DH Larvemester tilfører græsset næring og fjerner insektlarver fra Green og andre berørte græsarealer. Græsset tilføres myriader af biologisk aktivitet, der styrker græsset og øger dets immunforsvar.

DH Muld yder rådgivning og hjælper greenkeepere med udførelse af vedligeholdelsesopgaver og strategiske indgreb på golfbanen.

Vi står altid til rådighed – med en uforpligtende snak eller gode råd.